مرکز ناباروری رستاک

پزشکان

صفحه اصلی/ پزشکان

تیم پزشکی

دکتر علیرضا نوشاد کامران

متخصص جراحی اورولوژی

متخصص ناباروری مردان

دکتر زهره رحمانی

متخصص زنان و زایمان

فلوشیپ نازایی(مسؤل فنی کلینیک)

دکتر عصمت مشهدی

متخصص زنان و زایمان و نازایی

متخصص زنان و زایمان و
نازایی

دکتر نازیلا نجدی

متخصص زنان و زایمانفلوشیپ نازایی

دکترعصمت احتشامی پور

متخصص زنان و زایمان و ژنتیک

متخصص زنان و زایمان و ژنتیک

دکترمریم امینی

متخصص زنان و زایمان

فلوشیپ لاپراسکوپی

دکتر سیده زهرا بنی حسینی

جنین شناس

مسئول فنی آزمایشگاه

دکترعلی اصغر غفاری زاده

جنین شناس

جنین شناس

الهام شجاع فر

دکتری زیست سلولی تکوینی

جنین شناس سلولی -کارشناس واحد جنین شناسی

سمیرا نادری

کارشناس ارشد سلول تکوینی

کارشناس ارشد آزمایشکاه ART

فیروزه صادق زاده

کارشناس آندرولوژی

کارشناس آندرولوژی

سنا عزیزی ایلامی

کارشناس آندرولوژی

کارشناس آندرولوژی

الهه قدیری سابق

کارشناسی مامایی

کارشناس مامایی

سوگند رحیمی

کارشناسی مامایی

کارشناس مامایی

مژگان ابراهیمی

کارشناسی مامایی

کارشناس مامایی

مهری کاظمی زاده

مسئول اتاق عمل

مسئول اتاق عمل

مریم مبارک آبادی

کارشناس مامایی

کارشناس مامایی

الهه غلام حسینی

کارشناس اتاق عمل

کارشناس اتاق عمل

فرزانه بنیادی

پرستار

کارشناس پرستاری

هیا‌ٔت مدیره

دکتر علیرضا نوشاد کامران

متخصص جراحی اورولوژی

رییس هیأت مدیره

عبدالرضا عزیزی

مدیر عامل

عضو هیأت مدیره

دکترعلی اصغر غفاری زاده

جنین شناس

نایب رییس هیأت مدیره

کادر مالي-اداری و پذیرش

محبوبه اشتری

کارشناس ارشد گیاه پزشکی

مسؤل اداری مالی

شیما گلی زاده فرد

کارشناس IT

کارشناس اداری

فرهوده بخشي

كارشناس مالي

سحر بغدادی

متصدی پذیرش و ترخیص

متصدی پذیرش و ترخیص

پروانه دوخ

خدمات و پذيرايي

ارغوان نظري

متصدی پذیرش و ترخیص

متصدی پذیرش و ترخیص

آزاده اميري

خدمات و پذيرايي
Post Views: 551