مرکز ناباروری رستاک
تجهیزات
صفحه اصلی/ تجهیزات

کلینیک نازایی

در مرکز درمان ناباروری رستاک تجهیزات و امکانات به روز و کاملا مدرن در اختیار بهترین کادر درمانی متخصص و کارشناس قرار گرفته است. تا بتواند استاندارهای لازم را برای انجام کلیه مراحل و پوشش دهی همه جانبه برای نیازهای درمانی رعایت کند. این سری از تجهیزاتی که با دقت نظر و با تکیه بر آگاهی از آخرین فنآوری‌های روز دنیا انتخاب شده‌اند شامل موارد زیر است .

اتاق سونوگرافی

اتاق معاینه

اتاق کنترل بارداری

آزمایشگاه هورمون شناسی

در مرکز درمان ناباروری رستاک آزمایشگاه هورمون شناسی به روز و کاملا مدرن در اختیار بهترین کادر درمانی متخصص و کارشناس قرار گرفته است.  این سری از تجهیزاتی که با دقت نظر و با تکیه بر آگاهی از آخرین فنآوری‌های روز دنیا انتخاب شده‌اند شامل موارد زیر است .

دستگاه الایزاریدر

گاماگانتر

سانتریفیوژ

شیکر اتوکلاو

انکوباتور۳۷ درجه

فریزر ۲۰

اتاق عمل

در مرکز درمان ناباروری رستاک اتاق عمل ها و تجهیزات به روز و کاملا مدرن در اختیار بهترین کادر درمانی متخصص و کارشناس قرار گرفته است.  این سری از تجهیزاتی که با دقت نظر و با تکیه بر آگاهی از آخرین فنآوری‌های روز دنیا انتخاب شده‌اند شامل موارد زیر است .

اتاق عمل IVF

اتاق عمل لاپاراسکوپی

اتاق انجام ZIFT.GIFT

اتاق آزمایشگاه IVF

آزمایشگاه آندرولوژی

در مرکز درمان ناباروری رستاک آزمایشگاه آندرولوژی به روز و کاملا مدرن و مجهز در اختیار کادر درمانی متخصص و کارشناس قرار گرفته است.  این سری از تجهیزاتی که با دقت نظر و با تکیه بر آگاهی از آخرین فنآوری‌های روز دنیا انتخاب شده‌اند شامل موارد زیر است .

هود

یخچال

انکوباتور ۳۷ درجه

ایمنولوژیASA

میکروسکوپ

سانتریفیوژ

Post Views: 267